Gasolhantering i restaurang

Hantering av Gasol på restauranger kräver tillstånd om det hanteras mer än 2 liter brandfarlig gas exempelvis Gasol. Gasol i restauranger används bl a till spisar, ungnar, grillar och värmare på uteserveringar.

 

Att söka tillstånd till hanteringen kan för många upplevas som besvärlig. Därför har vi tagit fram en broschyr i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Fogas och AGA som du kan ladda ned här.

 

Broschyren är uppdelad i olika steg. Nedan visas en sammanfattning och var du hittar information och blanketter för din ansökan. För att din ansökan ska kunna behandlas snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan är komplett. Ta därför del av informationen på denna sida innan du skickar in din ansökan.

 1. Södertörns brandförsvarsförbund är den myndighet som prövar tillstånd till att hantera brandfarliga varor. Blanketter och information om hur ansökan för brandfarliga varor går till finns här. 

  Tillsammans med ansökan och anmälan/delegering av föreståndare ska du bifoga ett enklare ritningsunderlag (handritat eller datorritat spelar ingen roll bara ritningen är tydlig) och en enklare beskrivning av din verksamhet och eventuella grannars verksamheter. Om det finns brandlarm eller om lokalen eller omgivande lokaler är försedda med sprinklers ska det framgå. Ritningsunderlaget ska bl a visa;

  - var förvaringsskåpet för gasol är placerat
  - hur distributionsledningarna är dragna från förvaringsskåpet till förbrukningsstället
  - var entréer och nödutgångar är placerade
  - hur många sittplatser det finns och var de är placerade i förhållande till förbrukningsstället för gasolen
  - var eventuella grannars lokaler finns
  - om det finns parkeringsplatser eller annat som kan påverka gasolhanteringen ska detta markeras

  Ett exempel på hur en beskrivning och ett ritningsunderlag för en verksamhet kan se ut finns här.

 2. Smidigast är att du nu tar kontakt med en installatör/gasolleverantör. Installatören ska efter slutförd installation ge dig ett papper på att installationen är riktigt utförd, detta papper visar du för tillståndsmyndigheten. Du ska också se till att få en klassningsplan (i broshyren kallad explosions-dokumentation). 

  MSB har i ett informationsblad tagit fram övergripande tekniska krav för gasolanläggningar på restauranger som du kan ladda ned här. Där finns också information om s k terassvärmare. 

  Södertörns brandförsvarsförbund har också tagit fram ett informationsmaterial som du kan ta del av då du ansöker om hantering av gasol i din restaurang. Detta material finns här.

  För att förenkla för dig har Södertörns brandförsvarsförbund tagit fram exempel på Drift- och underhållsinstruktioner som du kan använda som en grund och skriva om så de passar just din verksamhet. Dessa instruktioner kan du ladda ned här 

 3. I detta steg söker du tillstånd till hanteringen, d v s skickar in handlingar till tillståndsmyndigheten enligt punkt 1 ovan.

 4. Föreståndarna är de personer som har kunskap och ansvarar för gasolanläggningen på restaurangen. Föreståndarna är också kontaktpersoner mot myndigheterna och ska se till att personal som hanterar den brandfarliga varan har grundläggande kunskaper om gasolanläggningen. Information om föreståndare och anmälan/delegation finns här.

 5. Om tillståndsmyndigheten genomför en avsyning av gasolanläggningen kontrollerar myndigheten att du vidtagit de åtgärder som krävs för att hanteringen ska vara säker. Om du i ditt tillstånd får ett villkor att avsyning ska genomföras innan du får ta anläggningen i drift innebär det att du inte får börja använda Gasolen innan tillståndsmyndigheten kontrollerat och godkänt din anläggning.

 6. Det sista steget innan du tar anläggningen i bruk är att alla på arbetsplatsen informeras och känner sig säkra på vad som gäller för gasolanläggningen.

Checklista innan du skickar in ansökan

 

- Är din ansökan komplett, har du fyllt i kontaktuppgifter, mängder etc?
- Har du tagit del av informationen i de nedladdningsbara filerna som finns på denna sida?
- Har du bifogat ett ritningsunderlag och en verksamhetsbeskrivning enligt punkt 1?
- Har du utsett och anmält/delegerat gasolföreståndarna enligt blanketten under punkt 4, och bifogat denna med ansökan?
- Har du laddat ned drift- och underhållsinstruktionerna enligt punkt 2 och anpassat dessa till din anläggning?

 

Tänk på att!

 

Ansökningshandlingar som inte är kompletta kommer att returneras för komplettering, vilket gör att det tar längre tid för din ansökan att behandlas vilket innebär längre tid innan du får ditt tillstånd.

 

Nedladdningsbara dokument som tillhör denna sida  

 

Information att söka tillstånd för gasol på restaurang
Ansökningsblankett gasol i restaurang
Anmälan och delegering av föreståndare
Exempel på verksamhetsbeskrivning och ritningsunderlag
Informationsblad gasol i restauranger MSB
Informationsblad gasol i restauranger Södertörns brandförsvarsförbund
Föreskrift brandfarlig gas i lös behållare
Exempel på drift och underhållsinstruktion

 

 

Södertörns brandförsvarsförbund | Mogårdsvägen 2 | 143 43 Vårby | Tfn: 08-721 22 00 | Fax: 08-721 22 23 | E-post: brandforsvaret@sbff.seUppdaterad: 2014-03-07 | Sidansvarig: Magnus Andersson
Larm Södertörn
Larm Huddinge [2014-11-23 02:48] Lammholmsbacken 163-219
Larm Botkyrka [2014-11-23 01:00] Forvägen
Larm Södertälje [2014-11-23 00:18] Vatt-Annas Väg 11
Pressmeddelanden