Eldningsförbud i Stockholms län

Nyhet 2017-07-14
Beslut är taget om Eldningsförbud i hela Stockholms län

Med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark har idag beslut tagits om att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län och det gället tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med övriga räddningstjänster i länet.

För att få en aktuell uppgift om det råder eldningsförbud eller om eldning är tillåten kan du ringa 08-721 23 26.

Tillbaka till arkivet