Valborgsmässoeld

Nyhet 2017-04-12
På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Krävs tillstånd?

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel ett Valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd. Blanketten du ska använda finns på Polisens hemsida och heter Ansökan tillstånd ordningslagen. Ifylld ansökan skickas eller lämnas till: Polismyndigheten i Stockholms län, 106 75 Stockholm.

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. Notera vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun.

Oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning till närliggande byggnader.

Ska du elda på Valborg ser vi gärna att du som tänker göra upp en större valborgsmässoeld anmäler det till oss på räddningstjänsten. Då har vi möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Till anmälan valborgsmässoeld

Tillbaka till arkivet