Kommunal säkerhet

Larm och kameraövervakning

Privat & Företag

  • Tillfällig övernattning

    Om du vill arrangera en övernattning i samband med t ex större idrottsevenemang ställs vissa krav på dig.

  • Om det börjar brinna

    Om du upptäcker en brand i tidigt skede ska du försöka släcka själv, men utan att ta för stora risker.