Aktuellt

30/10

Så anpassar vi verksamheten under pågående pandemi

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens besl...

16/10

Branden i Folkets hus i Orminge, Nacka

Uppdatering 2020-10-17 kl. 16.00. Räddning...

1/9

Brandman på jobbet-dagen 1 september

Den första tisdagen i september hyllar vi ...

31/8

Eldningsförbud upphävs 2020-08-31

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i ...

Hem & Fritid

 • Första hjälpen

  Kunskap om Första hjälpen kan rädda liv. Ett snabbt omhändertagande är av stor betydelse för överlevnad och tillfrisknande.

 • Utrustning för att hantera en brand

  En brand i en bostad kan sprida sig mycket fort. Det är därför viktigt att du som boende kan göra något själv för att försöka stoppa branden.

 • Isdubbar

  Vi tycker att din säkerhet är viktig. Att aldrig ge sig iväg ensam ut på isen är den bästa livförsäkringen. Men oavsett om du är ensam eller i sällskap på isen bör du ha med dig rätt utrustning.

Företag & Organisation

 • Tillsyn

  Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet som genomför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  I lag om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd.

 • Brandskyddskontroll

  Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Ta hjälp av våra checklistor

Med våra checklistor kan du enkelt få en överblick av de viktigaste att tänka på vid till exempel en tillsyn eller hur du hanterar brandfarliga varor på ett så säkert sätt som möjligt.

Företag/Organisation

Privatperson