Södertörns brandförsvarsförbund och 4C Strategies ingår samarbete med drönarföretaget Flypulse

Nyhet 2018-07-02
Vi har tillsammans med två drönaraktörer från den privata marknaden beviljats medel från innovationsmyndigheten Vinnova. Projektet syftar till att utveckla metod och teknik för att inhämta och dela information med hjälp av autonoma drönare inom ramen för räddningstjänstinsats.

Målet med projektet är att ta fram en drönarenhet som själv tar sig fram till skadeplats, antingen från taket på första brandfordon på plats eller direkt ifrån brandstationen vid larm. Inhämtad information ska kunna delas via ett ledningsstödssystem för att skapa gemensam lägesbild och beslutsunderlag.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här

Tillbaka till arkivet