Antalet döda i bränder har minskat

Nyhet 2015-01-14
För andra året i rad visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap preliminär statistik på att antalet omkomna i bränder är under 100. Minskningen har varit påfallande stor under 2014.

Fler män än kvinnor omkommer i bränder och nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder. Den vanligaste kända orsaken är rökning, som står för nästan en tredjedel av dödsbränderna.

Mer information finns att läsa på MSB webbplats och nyheten Lägsta antalet omkomna i brand på 2000-talet

Se statistiken för 2014 som uppdateras varje dygn

Tillbaka till arkivet