Årsredovisning 2017

Nyhet 2018-03-28
Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning 2017 godkändes av förbundsdirektionen och revisorerna under mars månad. I år har vi valt att inte trycka årsredovisningen med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl. Du kan ta del av den digitala årsredovisningen nedan där vi beskriver mer om vad som hänt under året och vår verksamhet.
Tillbaka till arkivet