Avfallshögen i Kagghamra är nu helt täckt med sand

Nyhet 2021-02-26
I slutet av förra veckan avslutades den mer aktiva delen av räddningsinsatsen i Kagghamra. Avfallshögen är nu helt täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen.

I direkt anslutning till högen kan det dock förekomma en viss obehaglig odör. Vi bedömer att det fortsatt pågår en avtagande förbränning under sanden och att den kommer att fortgå under en längre tid.

Södertörns brandförsvarsförbunds räddningsinsats kommer att fotstätta ett par veckor till men går in i ett nytt skede. Med det menar vi att vårt arbete framöver främst kommer att bestå av regelbunden kontroll på platsen. Syftet med kontrollerna är att följa eventuella förändringar av sandtäckningen och därigenom i ett tidigt skede upptäcka om det börjar att ryka från högen igen.

Området kommer fortsatt att vara avspärrat enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Mer information om Botkyrka kommuns arbete och åtgärder avseende branden i Kagghamra finner du på kommunens webbplats.

Botkyrka kommun redovisar dagliga rök- och luftmätningar som du kan ta del av här.

Informationsfilmer

Se gärna våra filmer från insatsen.

2021-02-12

2021-02-05

2021-01-29

   

Tillbaka till arkivet