Begränsat firande av valborg

Nyhet 2021-04-29
Det blir ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg. Publika valborgsmässofiranden går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen (även kallad pandemilagen).

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta.

Oavsett om det är en sammankomst eller tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär som inte omfattas av covid-19-lagens regelverk gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.

Valborgsmässoeldar

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Läs mer om vad som gäller vid anordning av valborgsmässoeld.

Elda och grilla i naturen 

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. Kontrollera med miljö- och hälsovårdskontoret vad som gäller för din kommun.

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer:

  • Södertörn, tfn 08-721 23 26
  • Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39

Läs mer om elda och grilla i naturen.

Tillbaka till arkivet