Besöksförbud och inställda utbildningar

Nyhet 2022-01-03
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens besked om att från och med den 23 december 2021 vidta flera tillfälliga nya åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19 i samhället har vi beslutat om följande åtgärder. Beslutade åtgärder gäller tills vidare.

Besöksförbud på våra brandstationer

Denna försiktighetsåtgärd vidtar vi för att bidra till minskad smittspridning i samhället men också för att minimera risken för att få in smittan i vår verksamhet. Det är särskilt viktigt då detta är en arbetsplats med personal som utför ett samhällsviktigt uppdrag. Besöksförbudet gäller alla. Undantag kommer att tillåtas vid särskilda fall, exempelvis besök som är verksamhetskritiska och vid extraordinära situationer. 

All extern utbildningsverksamhet ställs in 

Beslutet innebär att bokade och planerade utbildningar inte kommer att genomföras. Beslutet omfattar besök och utbildningar på våra brandstationer likväl som i andra organisationers verksamhetslokaler. 

Till dig som är anställd inom någon av våra medlemskommuner kommer vi inom kort att kunna erbjuda utbildning i grundläggande brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete på distans via länk. Mer information kommer att publiceras på sidan kommunutbildningar

Södertörns brandförsvarsförbund prioriterar i detta läge vår grundläggande förmåga att leda och bedriva räddningsinsats samt stödja andra viktiga samhällskritiska aktörer. Vårt fokus i denna situation är medborgarens behov av skydd och säkerhet, samt vår egen personals hälsa och säkerhet. Det innebär att räddningstjänst, rådgivning och annan myndighetsutövning fortsättningsvis kommer att utföras enligt ordinarie rutiner och vid behov.  

Vid akuta lägen ska du alltid ringa 112. 

Tack för er förståelse. Tillsammans hjälps vi åt begränsa smittspridningen av covid-19. 

Tillbaka till arkivet