Brand på Tveta återvinningsanläggning

Nyhet 2019-06-24
Uppdatering kl. 16:30

UPPDATERING KL. 16:30

Branden är under kontroll. Vi kommer att avveckla vår insats under kvällen och lämna över till verksamheten för egen eftersläckning.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Just nu brinner det på Tveta återvinningsanläggning i Södertälje. Det är osorterat bränsle som brinner och rök kan ses på långt håll. Det finns risk för så kallade flygbränder vilket innebär att gnistor far iväg med vinden och kan antända skog och mark. Det finns ingen spridningsrisk inom området. Släckningsarbetet beräknas att pågå större delen av dagen. Återvinningsanläggningen är stängd. Privatpersoner hänsvisas till Returen återvinningscentral.

Länk till Telges hemsida

Tillbaka till arkivet