Branden på Murarstigen i Salem är under kontroll

Nyhet 2018-05-17
Lägesbild kl. 15.00

Branden på Murarstigen i Salem är under kontroll. Vi kommer att finnas kvar med personal ett par timmar till för efterarbete.

Tillbaka till arkivet