Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Brandman på jobbet-dagen

Nyhet 2019-08-27
Under ”Brandman på jobbet-dagen” uppmanar vi vår deltidsjobbande räddningstjänstpersonal att visa var de finns i vardagen genom att bära något från sin räddningstjänst, exempelvis en t-shirt, larmställ, en hjälm eller uniform på jobbet.

Vi vill uppmärksamma yrket, medarbetarna och deras huvudarbetsgivare som låter dem åka iväg när de har beredskap och larmet går. Hos Södertörns brandförsvarsförbund finns deltidsstationer i Järna, Nykvarn och Sorunda. Kanske kommer du se några av dem under dagen där du bor!

Är du intresserad av att bli brandman på deltid hos oss, läs mer och sök här.

Bakom kampanjen står Sveriges räddningstjänster genom RRB — Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor. Även räddningstjänsten i vårt område kommer att delta i kampanjen.

Tillbaka till arkivet