Brandrisken varierar lokalt – var extra uppmärksam om du planerar att elda

Nyhet 2023-04-19
Det fina vårvädret gör att det snabbt blir torrt i naturen och en brand kan snabbt sprida sig i det torra fjolårsgräset om man är oförsiktig. Just nu råder det inte eldningsförbud men på grund av stora lokala skillnader bör du vara extra försiktig om du planerar att elda. Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för att elden inte sprids.

Elda trädgårdsavfall

Kontrollera att din kommun tillåter eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanerat område. Ofta råder det eldningsförbud med undantag för vissa perioder under året. Detta kontrollerar du på din kommuns webbplats. Information om vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall inom Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner finns på vår webbplats. Klicka på länken nedan. 

Läs mer: Eldning av trädgårdsavfall på egen tomt 

Tillstånd för att få elda

Vid en privat tillställning behöver du alltid markägarens tillstånd för att få elda. Är det frågan om ett mindre arrangemang i en egen förening eller på privat mark krävs normalt inget ytterligare tillstånd. 

Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på allmän plats behöver du förutom markägarens tillstånd att elda även tillstånd från Polisen. Tillstånd för allmän sammankomst alternativt Tillstånd offentlig tillställning söker du från Polismyndigheten i Region Stockholm. 

Läs mer: Sök tillstånd för offentlig tillställning 

Läs mer: Läs mer om att anordna en valborgsmässoeld 

Aktuell brandriskprognos

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information. 

Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39

Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00

Tillbaka till arkivet