Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

De europeiska projekten INGENIOUS och ASSISTANCE utvecklar morgondagens verktyg för blåljuspersonal

Nyhet 2020-11-27

Södertörns brandförsvarsförbund deltar i två utvecklingsprojekt som finansieras av EU. Inom båda projekten handlar det om att utveckla morgondagens verktyg för blåljuspersonal i syfte att jobba säkrare (skydda egen personal) samt kunna samverka effektivt inom egen organisation. Men även samverkan med andra aktörer som polis och ambulans m.fl. med gemensamt informationsunderlag för att skydda våra medborgare i händelse av en större olycka.

Verktygen består av olika sensorer på personal och/eller drönare (UAV), robotar (UGV) samt informationsdelning genom VR glasögon. Dessa är sammankopplade i ett större system som till viss del automatiskt analyserar och ger förslag på åtgärder. Genom att vara aktiva medlemmar i projekten har vi möjlighet att ta del av den senaste tekniken och vara med och utveckla verktyg i en riktning som faktisk är till nytta, utifrån våra specifika behov som räddningstjänst.

Pressmeddelande

The European project INGENIOUS offers cutting-edge technologies in the service of the First Responder of the future.

Länkar 

INGENIOUS

ASSISTANCE

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Mateusz Sosnowski.

Tillbaka till arkivet