Elda på valborg

Nyhet 2023-04-21
På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Tillstånd för att få elda

Vid en privat tillställning behöver du alltid markägarens tillstånd för att få elda. Är det frågan om ett mindre arrangemang i en egen förening eller på privat mark krävs normalt inget ytterligare tillstånd.

Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på allmän plats behöver du förutom markägarens tillstånd att elda även tillstånd från Polisen. Tillstånd för allmän sammankomst alternativt Tillstånd offentlig tillställning söker du från Polismyndigheten i Region Stockholm.

Läs mer om att arrangera en valborgsmässoeld

Anmälan valborgsmässoeld

Ska du elda på Valborgsmässoafton ser vi gärna att du som tänker göra upp en större valborgsmässoeld anmäler det till oss på räddningstjänsten. Då har vi möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg. Här anmäler du eldning

Brandriskprognos

Eldning får normalt inte ske när det råder eldningsförbud. Det är din skyldighet som arrangör att ta reda på vad som gäller när du ska elda. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen, räddningstjänsten och/eller din kommun. 

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information. 

Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39

Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00

Tillbaka till arkivet