Eldning avrådes gäller i Stockholms län - eldningsförbud upphör

Nyhet 2021-08-07
Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet gäller från och med den 7 augusti kl. 14.00 och tills vidare.

All eldning sker på eget ansvar 

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Grilla i naturen 

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill. 

För mer information 

  • Kontrollera alltid vad som gäller i din kommun vid eldning 
  • Följ brandriskprognosen via SMHI 
  • Håll koll på brandrisken i skog och mark via appenBRANDRISK Ute 

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer: 

  • Södertörns brandförsvarsförbund08-721 23 26 
  • Storstockholms brandförsvar08-454 83 39 
  • Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00 
Tillbaka till arkivet