Eldning avrådes inte längre

Nyhet 2020-07-08
På grund av ändrade väderförhållanden avrådes inte längre eldning.

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. Kontrollera med miljö- och hälsovårdskontoret vad som gäller för din kommun.

All eldning sker på eget ansvar

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Grilla i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

För mer information

  • Kontrollera alltid vad som gäller i din kommun vid eldning
  • Följ brandriskprognosen via SMHI
  • Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer:

  • Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26
  • Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39
  • Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00
Tillbaka till arkivet