Eldning avrådes

Nyhet 2022-06-23
Räddningstjänsterna i Stockholms län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet gäller från och med kl. 12.00 den 23 juni och gäller tills vidare.

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. 

Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. En liten eld kan snabbt växa och orsaka stora och allvarliga skador. Läs mer på SMHI:s sida med aktuella vädervarningar

All eldning sker på eget ansvar   

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet. 

Grilla i naturen  

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.  

För mer information  

Kontrollera alltid vad som gäller i din kommun vid eldning

Följ brandriskprognosen via SMHI  

Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute  

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer:  

Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26  

Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39  

Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00 

Tillbaka till arkivet