Eldning avråds

Nyhet 2018-06-21
Södertörns brandförsvarsförbund avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Det råder inte eldningsförbud. Avrådan gäller i Stockholms län. All eldning sker på eget ansvar.

Om det är blåsigt ute eller om marken är torr bör du inte elda. Tänk också på att rök med gnistor kan göra så att elden sprider sig om det är torrt ute. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska alltid finnas i närheten, även om du bara eldar lite. Håll koll på elden hela tiden om du eldar utomhus.

Södertörns brandförsvarsförbund uppmanar just nu till mycket stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd eller gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Lokala regler och eldningsförbud

Under vissa perioder när det är extremt torrt i skog och mark kan Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten utfärda ett eldningsförbud. Kommunen kan också utfärda ett eldningsförbud på grund av miljöskäl. Den informationen är du skyldig att ta reda på och du hittar uppgifter om det på kommunens hemsida.

Eldning på allmän plats eller dit allmänheten har tillträde (exempelvis valborgsmässoeldar) kräver polistillstånd.

För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Aktuell brandriskprognos

Södertörn
Tfn 08-721 23 26 

Övriga Stockholms län
Tfn 08-454 83 39

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på DinSäkerhet.se. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android.

Tillbaka till arkivet