Eldning tillåten

Pressmeddelande 2016-10-04
Eldning är tillåten i mindre omfattning under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljöskäl. Eldning sker på egen risk. Släckutrustning ska finnas tillgänglig och eldningen ska vara avslutad före mörkrets inbrott.
Tillbaka till arkivet