Eldning tillåten

Nyhet 2019-09-21
Brandförsvaren i Stockholms län har beslutat att ändra eldningsrekommendationen till Eldning tillåten

SMHI och MSB Brandriskprognoser visar sedan en tid låga brandriskvärden i länet. Därför ändras brandförsvarens rekommendationer till Eldning tillåten från och med den 21 september. Observera att Kommuner kan ha särskilda regler för hur och när man får elda. Se respektive kommuns hemsida.

Tillbaka till arkivet