Eldning under valborg avråds på grund av stor brandrisk

Nyhet 2019-04-26
Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En valborgseld eller en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråds eldning under valborgsmässoafton och fram till dess att räddningstjänsterna bedömer brandrisken som mindre.

Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Fem råd för en säker valborgseld

  • Sök tillstånd. Du behöver markägarens tillstånd för att få elda. Om du ska anordna en offentlig tillställning för allmänheten måste du även ha tillstånd enligt ordningslagen. Du söker tillståndet (Ansökan tillstånd ordningslagen) via Polismyndigheten i Stockholms län. Om du planerar ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark krävs normalt inget tillstånd.
  • Minska brasan. Risken för brandspridning minskar om du gör brasan mindre. Ta bort ris från brasan och elda det en dag när det är blött ute.
  • Flytta brasan. Om brasan ligger nära byggnader eller skog kan risken minskas genom att du flyttar den.
  • Förbered släckning. Fyll hinkar och dunkar med vatten och ta med till brasan INNAN du tänder. Brandsläckare är också bra att ha med. Testa vattenslangen så du vet att den fungerar. Utse ansvariga för släckning och säkerställ att ni har telefon så att ni kan ringa 112 vid behov.
  • Stanna kvar och släck. Om du har tänt en brasa så är du ansvarig för att släcka den. Många bränder beror på slarv med släckning. Därför är det är viktigt att du bevakar elden hela tiden och släcker all glöd med vatten innan du lämnar platsen.

Tänk på att

Styr upp arbetet på plats om det är du som är ansvarig. Berätta för besökarna vad som måste göras innan brasan tänds, till exempel om de måste hjälpa till att hämta vatten eller flytta brasan för allas säkerhet.

Anmälan valborgsmässoeld

Ska du elda på Valborg ser vi gärna att du som tänker göra upp en större valborgsmässoeld anmäler det till oss på räddningstjänsten. Då har vi möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg. Till anmälan

Eldningsförbud

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda och grilla utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen, räddningstjänsten och/eller din kommun. Du kan även ringa den automatiska telefonsvararen för att få information om eventuellt eldningsförbud via Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26, via Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39 eller via Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00.

Brandrisk och markbränder

Aktuella kartor för brandrisk hittar du via SMHI eller via appen Brandrisk ute. Hittills i april uppgår antalet larm om markbränder i Sverige till över 1200 stycken, vilket är dubbelt så många som under hela april 2018. Många bränder orsakas av slarv med grillning, fimpar och eldning av gräs.

Trevlig och säker Valborg önskar Länsstyrelsen, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten i Norrtälje kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och Storstockholms brandförsvar!

Tillbaka till arkivet