Eldningsförbud gäller från och med klockan 08.00 den 15 juli

Nyhet 2021-07-14
Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 15 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Länk till Länsstyrelsen Stockholms beslut om eldningsförbud.

Mer information 

Ladda ner mobilapplikation "Brandrisk Ute", till din smarta telefon. Appen hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Androidenhet får du prognos för aktuell och kommande brandrisk. Råd ges om du till exempel planerar att elda och grilla i skog och mark. Mer information finns att läsa på DinSäkerhet.se

Mer information om eldningsförbud finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida. 

In english: A fire ban – why, when and where?

Använd gärna vår affisch för att sprida information om eldningsförbud. Skriv gärna ut och dela vidare eller sätt upp på lämpliga platser. Eldningsförbud - pdf att skriva ut  

Mer information om att elda och grilla i naturen.

Tillbaka till arkivet