Eldningsförbud gäller från och med klockan 12.00 den 13 augusti

Nyhet 2020-08-12
Eldningsförbud gäller från och med den 13 augusti kl. 12.00 och i samtliga kommuner som ingår i samarbete med Räddningscentralen Stockholms län och Räddningscentral Mitt. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen Stockholm har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län. 

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse. 

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig. 

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information 

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på DinSäkerhet.se. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android. 

Mer information om eldningsförbud finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida. 

In english: A fire ban – why, when and where?

Använd gärna vår affisch för att sprida information om eldningsförbud. Skriv gärna ut och dela vidare eller sätt upp på lämpliga platser. Eldningsförbud - pdf att skriva ut  

Mer information om att elda och grilla i naturen.

Tillbaka till arkivet