Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet fr o m 2019-08-05 kl 13:00

Nyhet 2019-08-05
Med anledning av fuktigare väderlek hävs eldningsförbudet fr o m idag.

Med fallande temperaturer och nederbörd minskar risken för bränder i skog och mark varför länsstyrelsen på inrådan från länest räddningstjänster fattat beslut att häva eldningsförbudet som gällt sedan 26 juli. Vi vill tacka alla medborgare som respekterat beslutet, det är en av anledningarna till att vi faktiskt inte haft särskilt många markbränder den gångna tiden.

Tillbaka till arkivet