Eldningsförbud upphävs 2020-07-04

Nyhet 2020-07-04
Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 9.00 den 4 juli 2020.

 

Eldning avrådes inom Södertörns brandförsvarsförbunds område. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig.  All eldning sker på eget ansvar.

Tillbaka till arkivet