Eldningsförbud upphävs 2020-08-31

Nyhet 2020-08-31
Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 31 augusti 2020.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. Kontrollera med miljö- och hälsovårdskontoret vad som gäller för din kommun.

Det eldningsförbud som även gällt inom Sörmlandskustens räddningstjänstsområde (Trosa, Nyköping, Oxelösund samt Nyköping) upphävs vid samma tidpunkt. 

Tillbaka till arkivet