Eldningsförbud

Nyhet 2018-05-17
Länsstyrelsens meddelar att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län med hänsyn till hög brandrisk i skog och mark. Förbudet gäller hela Stockholms län från och med den 17 maj 2018, klockan 15:00 och varar tills vidare.

Bedömningen av brandrisk är gjord utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och på rekommendation av operativ chef, i samråd med räddningschef i beredskap, vid Stockholms läns två räddningscentraler.

Bedömningen av brandrisk är gjord utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och på rekommendation av operativ chef, i samråd med räddningschef i beredskap, vid Stockholms läns två räddningscentraler.

Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Däremot får du grilla på egen tomt i särskild grillanordning dvs hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Grillning får också ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning dvs hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Var observant på vad som gäller i din kommun och att du har markägarens tillstånd. Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig.

Tänk på att grillning sker på eget ansvar.

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer:

  • Södertörn, tfn 08-721 23 26
  • Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss ring 08-721 22 00.

Mer information

Läs mer om eldningsförbud och elda och grilla i naturen.

Tillbaka till arkivet