VIKTIGT! Det råder eldningsförbud i Stockholms län. Läs mer

Eldningsförbud

Nyhet 2018-07-11
Från och med 10 juli kl 13.00 råder det eldningsförbud i Stockholms län efter beslut från Länsstyrelsen.

Från och med 10 juli kl 13.00 råder det eldningsförbud i Stockholms län efter beslut från Länsstyrelsen.

Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Beslutet gäller hela länet och omfattar även särskilt iordningsställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte av förbudet.

Tillbaka till arkivet