Eldningsvecka för trädgårdsavfall

Nyhet 2022-10-04
Flera kommuner tillåter eldning av trädgårdsavfall under några veckor på hösten. Under eldningsveckorna är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar. Trädgårdsavfall som gräsklipp, löv och liknande ska i första hand läggas på din kompost eller lämnas till återvinningscentralen.

Eftersom regler för eldning av trädgårdsavfall skiljer sig åt mellan våra medlemskommuner rekommenderar vi att du går in på respektive kommuns hemsida för att få reda på vilka regler som gäller för dig.

Läs mer här.

Tillbaka till arkivet