Flytvästfakta - Hälften skulle överleva!

Nyhet 2019-05-21
Sverige är en del av den internationella ”Wear It!” kampanjen, som 2019 inträffar mellan den 19 maj och 26 maj. Kampanjen omfattar en lång rad samarbetspartners, från såväl näringsliv som organisationer och myndigheter som vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

Under 2018 omkom 14 personer i båtlivsrelaterade olyckor. Det är det lägsta antalet någonsin i Sverige. Fem av de omkomna bar flytväst och utav de fem hade två stycken en uppblåsbar väst som inte hade löst ut! Av de nio personer som inte bar flytväst, har den hypotetiska frågan ställts om vilka chanser till överlevnad med flythjälp och larmning de personerna skulle ha om de burit/haft flytväst. Resultatet av analysen visar att fyra personer skulle överlevt om de burit flytväst, fem personer om de burit flytväst/uppblåsbar flytväst och kunnat larma och sju personer om de hade burit flytoverall och kunnat larma. Samtliga omkomna var män med ett åldersspann från 35 – 77 år med en snittålder på 73 år. Olyckan har i tre fall inträffat i en insjö och i hamn. Sju av personerna hade alkohol i blodet som går att hänvisa till intag av rusdrycker, och varierade mellan 0,21 - 3,18 promille.

Av de 264 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 132 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst. Och nästan 210 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!

Flytvästanalys utförd av: Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Transportstyrelsen/ Sjösäkerhetsrådet samt läkare specialiserad på bland annat hjärtsjukdomar och naval medicin.

Läs mer på Svenska livräddningssällskapets hemsida.

Tillbaka till arkivet