Förbundsdirektör - ledig tjänst

Nyhet 2019-04-18
Södertörns brandförsvarsförbund söker nu en engagerad förbundsdirektör som fortsätter utvecklingen av ett modernt brandförsvar - med tydligt fokus på förebyggande arbete.

Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. Vår främsta uppgift är därför att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar. 
Vi är en organisation i ständig utveckling. Vi har högt ställda krav på att möta samhällets förväntningar. Med en bredd av kunskap, kompetens och erfarenheter är räddningstjänsten bäst rustad att lösa de utmaningar vi ställs inför. Vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare med trygga, förtroendeingivande, positiva och inkluderande ledare och medarbetare

Som förbundsdirektör för Södertörns brandförsvarsförbund ska du kunna leda och utveckla en organisation i framkant inom räddningstjänsten-Sverige. Du har en viktig roll i arbetet tillsammans med medlemskommunerna, övriga kommuner i Stockholms län och räddningstjänsterna i landet att påverka och driva frågor som främjar en modern räddningstjänst.

Uppdraget innefattar ansvaret för en organisation bestående av drygt 500 kompetenta medarbetare och rollen spänner över ett brett fält där omvärldens förändringar, behov och krav ställer höga krav på utveckling av medarbetare, organisation, verksamhet, arbetssätt, uppföljning och kommunikation. 

Ett nära samarbete med den politiskt tillsatta förbundsdirektionen och med medlemskommunerna är en förutsättning för framgång i uppdraget. I samverkan med direktionen representerar förbundsdirektören Södertörns brandförsvarsförbund i både regionala och nationella organ i strategiska och övergripande frågor. Andra frågor som ingår i uppdraget är att säkerställa att förbundet är en attraktiv arbetsgivare som bygger en organisation som speglar samhället, att ta ansvar för miljön och säkerställa att vi som myndighet stöttar den enskilde medborgaren att ta sitt ansvar i att hantera sin egen risk när det gäller skydd mot olyckor. 

I denna rekrytering samarbetar Södertörns brandförsvarsförbund med SOURCE. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan för att i ett första steg diskutera tjänsten närmare, kan du göra detta via SOURCE hemsida eller kontakta Jonna Ramm Schmidt tel 070-864 13 34 eller Erik Asp 073 - 352 34 81. 

Välkommen med din ansökan till oss senast den 15 maj 2019.

Tillbaka till arkivet