Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Frågor och svar om branden i Kagghamra

Nyhet 2021-01-18
Uppdaterat 2021-01-18. Här finner du frekvent återkommande frågor om branden i Kagghamra, Botkyrka kommun.

Är röken farlig?

Det är osorterat byggavfall som brinner och rök kan vara ohälsosamt. Upplever du obehag av röklukten är rekommendationen att du går in och stänger dörrar, fönster och ventilation.

Vad gör räddningstjänsten på plats?

Just nu bevakar Räddningstjänstens personal branden och området dygnet runt. Det förekommer inget släckningsarbete.

Varför släcker inte räddningstjänsten branden?

Den sammantagna bedömningen är att flera komplexa omständigheter gör att branden i dagsläget är svår att släcka. Bland annat har geotekniker från Statens geotekniska institut varit på plats och bekräftat att skredrisken måste beaktas i val av släckmetod. Det innebär att vi inte kan utesluta att om vi belastar eller skapar vibrationer i området kan det orsaka både lokala och/eller större skred, vilket begränsar insatsen. En annan aspekt är att området ligger vid känsliga vattenförekomster.

Hur länge kommer det att brinna?

Vi har i dagsläget ingen prognos för när branden kan vara släckt, men det finns en överhängande risk att rökutvecklingen kommer kvarstå under flera veckor.

Finns det risk att branden kan sprida sig?

I dagsläget bedömer Räddningstjänsten att spridningsrisken till skog och mark eller närliggande fastigheter är mycket låg. Intilliggande virkeslager håller på att flyttas till en säker plats.

Varför får man inte beträda platsen?

Orsaken till avspärrningen är att det bland annat råder risk för skred på platsen. Det avspärrade område utgörs av dels den brinnande avfallshögen och dels av markytan inom 25 meter från högens yttre kantlinje.

Vad gör jag om jag upptäcker skador på min egendom till följd av branden?

Om du upplever att du har fått skador på din egendom ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolag.

Vad ska jag göra om mina djur upplever obehag av röken?

Vid obehag av röken för djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Varför agerar ni inte mer?

Räddningstjänsten tillsammans med Botkyrka kommun och andra berörda aktörer har sedan branden startade arbetat med att ta fram olika åtgärdsförslag för att hantera branden. På grund av brandens komplexitet och de geologiska utmaningarna har olika släckmetoder som till exempel vatten och sand dessvärre inte kunna användas. Arbetet med att finna en lösning, utifrån de givna förutsättningarna, fortgår dagligen.

Frågor och svar från Botkyrka kommun

Till Botkyrka kommuns webbplats

 

Senast uppdaterat: 2021-01-18

Tillbaka till arkivet