Gräsbrandsrisken är stor i Stockholms län

Nyhet 2020-04-11
Det är förhöjd risk för gräsbrand i länet. Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Se mer information på smhi.se

Se brandriskprognos 5 dygn.

Eldning av trädgårdsavfall

I de flesta kommuner har man infört eldningsveckor. Övriga veckor är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl. I vissa kommuner gäller reglerna endast för detaljplanerat område.

Tillbaka till arkivet