Hillevi Engström utsedd till förbundsdirektör vid Södertörns brandförsvarsförbund

Nyhet 2019-07-04
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutade vid sitt extra sammanträde den 2 juli att erbjuda Hillevi Engström tjänsten som förbundsdirektör vid Södertörns brandförsvarsförbund. Hillevi Engström tillträder tjänsten senast den 1 november 2019.

Det var en enig direktion som beslutade att erbjuda Hillevi Engström tjänsten som förbundsdirektör vid Södertörns brandförsvarsförbund. Hillevi kommer med sin breda bakgrund och kompetens, och i enlighet med sitt uppdrag, fortsätta driva och utveckla Södertörns brandförsvarsförbund.  

- Jag är mycket glad att vi har rekryterat Hillevi Engström som Södertörns brandförsvarsförbunds första förbundsdirektör. Hillevi har en bred erfarenhet av samhällsfrågor som passar väl in i förbundets uppdrag att ytterligare utveckla och leda arbetet när det gäller skydd mot olyckor, både när det gäller det förebyggande arbetet och att vara en utryckande räddningstjänst i framkant i Sverige, säger Tobias Nässén (M), ordförande i förbundsdirektionen.

Hillevi Engström har en bakgrund som polis och kriminalinspektör. Hon blev sedermera facklig ombudsman vid Polisförbundet och då som första kvinna på posten. Därtill har Hillevi Engström en lång politisk karriär, bland annat som arbetsmarknadsminister och biståndsminister. Under en period var Hillevi Engström regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism.

- Södertörns brandförsvarsförbund är en erkänt skicklig organisation som ligger i den absoluta framkanten i Sverige. Det finns knappast något uppdrag som kan vara viktigare än att, tillsammans med professionella medarbetare, få leda utvecklingen mot målet att ”Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och olyckor”, säger Hillevi Engström.

Hillevi Engström har på senare tid haft uppdraget som kommundirektör för Upplands Väsby kommun och hon kommer närmast från tjänsten som kanslichef på Finansförbundet.     

Nuvarande brandchef Lars-Göran Uddholm lämnar Södertörns brandförsvarsförbund i samband med pension och har då verkat som brandchef sedan 2010.  

För mer information kontakta

Camilla Molinder, HR-chef, Södertörns brandförsvarsförbund, tel. 0708-54 58 09

För kontakt med Tobias Nässén, ordförande i förbundsdirektionen, eller Hillevi Engström kontakta Cecilia Lundfeldt, kommunikatör, Södertörns brandförsvarsförbund,
tel. 0708-54 58 96.

Om Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund bildades 1993 genom en sammanslagning av räddningstjänsten i fyra kommuner i södra Stockholms län. I dag ansvarar vi för räddningstjänsten i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Vårt uppdrag är att bidra till att våra kommuninvånare känner sig trygga och säkra i sin kommun.

Tillbaka till arkivet