Hjärt-lungräddning på barn blir en del av Södertörns brandförsvarsförbund uppdrag

Nyhet 2020-12-01
Södertörns brandförsvarsförbund har tecknat ett nytt avtal med Region Stockholm om medverkan vid första-hjälpen-insatser och utalarmering vid misstänkta hjärtstopp. Det nya avtalet omfattar även misstänkta hjärtstopp på barn under 8 år och börjar att gälla från och med den 1 december 2020. 

Södertörns brandförsvarsförbund har under flera år larmats ut vid första-hjälpen-insatser vid misstänkta hjärtstopp  vuxna men i och med det nya avtalet larmas räddningstjänsten på uppdrag där misstanke finns om hjärtstopp, oavsett ålder.  

I tidigare överenskommelse med Region Stockholm ingick inte första-hjälpen-insatser vid misstänkt hjärtstopp på barn under 8 år men från och men nu är räddningstjänsten ett komplement till ambulansen vid denna typ av händelse.  

- Vi vet att varje sekund räknas vid hjärtstopp och många gånger är vår personal först på plats eftersom vi verkar både i tätort och i glesbygdKan vi bistå sjukvården och påbörja hjärt- och lungräddning för att rädda ett liv kan det ha helt avgörande betydelse av händelsens utgång. Att vi från och med nu även larmas vid misstänkta hjärtstopp på barn under 8 år är ett samhällsviktigt uppdrag som vi nu tar oss an för att våra medborgare ska leva i en trygg och säker miljö, säger Hillevi Engström, förbundsdirektör på Södertörns brandförsvarsförbund.      

Under hösten har samtlig utryckande personal inom Södertörns brandförsvarsförbund genomgått en omfattande utbildning i hjärt-lungräddning på barn med stort fokus på perfekta kompressioner och ventilation. Hjärtstopp hos barn är mycket ovanligt så en stor del av utbildningen har även omfattat sjukdomslära, så som exempelvis feberkramper, vilket kan vara en orsak till misstänkt hjärtstopp på barn.   

En god samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal i denna typ av händelse är mycket viktig och vid de tillfällen när vår personal är först på plats förs en nära dialog med den akut- eller jourläkarbil som är på väg till händelsen.  

Avtalet med Region Stockholm omfattar länets fyra räddningstjänster; Södertörns brandförsvarsförbund, Storstockholms brandförsvar, Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten i Norrtälje.

Om oss 

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten för dig som bor i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Vi har 21 brandstationer fördelat på 9 heltid, 3 deltid och 9 brandvärn.  

Kontakt  

Cecilia Lundfeldtkommunikationsstrateg  
E-post: cecilia.lundfeldt@sbff.se 
Telefon: 0708-54 58 96  

Tillbaka till arkivet