Krav på tillstånd för fyrverkeriraketer med ”pinne”

Nyhet 2019-05-08
From 1 juni 2019 träder en ny föreskrift ang explosiv vara i kraft (MSBFS 2019: 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor).

I och med den nya föreskriften omfattas inte längre fyrverkeriraketer med styrpinne (dvs vanliga raketer som sitter på en pinne avsedda att skjutas iväg från en avfyringsramp eller liknande) av det undantag från tillståndsplikt som gäller andra fyrverkeriartiklar som allmänheten kan köpa i vissa butiker, framför allt inför nyår.

För att få köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne efter 1 juni, eller andra pyrotekniska artiklar som inte omfattas av undantagen, behövs tillstånd och för att få tillstånd krävs särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare. I Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner är det Södertörns brandförsvarsförbund som mot avgift hanterar tillståndsansökningar.

Anledningen till de skärpta kraven är att fyrverkeriraketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkeri.

Användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd.

Läs mer på MSB:s (länk) eller polisens (länk) hemsidor.

Ta även del av vår checklista med bra tips för ett säkert fyrverkeri.

Tillbaka till arkivet