Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

Nyhet 2019-07-03
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 8.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Observera att det kan förekomma lokala eldningsförbud, sådan information finns i så fall på respektive kommuns webbplats.

Läs mer om att elda och grilla säkert i naturen.

Mer information finns också att läsa på DinSäkerhet.se

Tillbaka till arkivet