Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Mätning av luften och nya geologiska undersökningar i Kagghamra

Nyhet 2021-01-05
Räddningstjänsten arbetar aktivt med att hitta lösningar för att minska rökutvecklingen och hantera branden i Kagghamra, Botkyrka kommun.

Bland annat genomförs nya geologiska undersökningar för att utreda skredrisken i området samt mätning av luften runt Kagghamra. 

Arbetet med att ta fram olika åtgärdsförslag för att hantera branden fortgår, dock kommer inget släckningsarbete ännu att påbörjas. Det innebär att röken från branden ligger kvar och kan kännas på flera kilometers avstånd.  

Tillbaka till arkivet