Misstänkt terrorhändelse i centrala Stockholm

Nyhet 2017-04-08
De avspärrningar som polisen haft i centrala Stockholms innerstad är nu hävda. Det gör att polisen inte längre avråder allmänheten från att besöka Stockholm city.

Myndigheter och andra aktörer med samhällsansvar i regionen arbetar nu intensivt, var och en och tillsammans, för att vi ska kunna återgå till normalläge gällande trafik och samhällsfunktioner.

För att underlätta myndigheternas hantering av händelsen kan du tänka följande:

  • Dela endast bekräftade uppgifter i sociala medier. Var källkritisk och kontrollera var informationen kommer från innan du delar eller sprider.
  • Lägg inte ut bilder på drabbade i sociala medier.

Planerade arrangemang i Stockholm kan genomföras som planerat. För mer information om eventuella avvikelser se respektive arrangörs webbplats.

För information om skadeläget hänvisas till landstingets webbplats sll.se

För informationom brottsutredningen och trygghetsskapande åtgärder hänvisas till polisen.se

Kollektivtrafiken fungerar i princip som normalt. För eventuella trafikstörningar vänd dig till sl.se

Aktuella telefonnummer dit allmänheten kan ringa

Den som behöver stöd med anledning av de allvarliga händelserna kan ringa 1177 Vårdguiden eller få psykologiskt krisstöd genom att ringa 08-517 700 00 (begär krisstöd)

Stockholms stad krisstödscentrum dit allmänheten kan vända sig om de känner oro 08-508 40 000

Är du orolig anhörig kan du ringa 114 14, tonval 9

Om du har tips till polisen angående händelsen – ring 114 14

Samhällets information vid störningar och kriser – ring 113 13

Mer information hittar du på 

Krisinformation.se

sj.se

trafikverket.se

stockholm.se

Tillbaka till arkivet