Ny sotare i Huddinge kommun från den 1 juli

Nyhet 2017-06-26
Södertörns brandförsvarsförbunds upphandling av sotning och brandskyddskontroll i Huddinge kommun är nu klar. Skorstensfejarmästarna Södertörn AB kommer att ta över uppdraget i kommunen från och med den 1 juli 2017.

Du som bor i Huddinge kommun behöver inte göra något för att få fortsatta tjänster utförda av den nya entreprenören. Sotning och brandskyddskontroll kommer aviseras som vanligt, men då av Skorstensfejarmästarna Södertörn AB.

Har du anlitat en annan behörig sotare, eller sota själv, så behöver du inte göra något i samband med byte av skorstensfejarmästare i kommunen. Det är fortfarande du som har ansvar att sotning av din fastighet sker enligt gällande frist.      

Har du frågor är du välkommen att kontakta Skorstensfejarmästarna Södertörn AB

Tel: 08-711 47  44

E-post: info@dinsotare.se

Webbplats: www.dinsotare.se

Vi på Södertörns brandförsvarsförbund vill tacka Börje Sjöberg med personal på Huddinge Sotningsdistrikt för gott samarbete under många år.              

Sotning och brandskyddskontroll sker hos privatpersoner, i industrier och offentliga byggnader som har eldstäder eller imkanaler. Intervallen för sotning och brandskyddskontroll följer fastställda frister och dessa beror på vilken typ av eldstad du har och hur mycket du eldar. Du kan läsa mer om frister och taxor på vår hemsida eller Skorstensfejarmästarna Södertörn AB:s hemsida. Där finns även mer information om sotning, brandskyddskontroll och egensotning.

Tillbaka till arkivet