Ny sotare i Nynäshamns kommun från den 1 december 2019

Nyhet 2019-10-31
Södertörns brandförsvarsförbunds upphandling av sotning och brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun är nu klar. Bramstedts Skorstensfejeri AB kommer att ta över uppdraget i kommunen från och med den 1 december 2019.

Du som bor i Nynäshamns kommun behöver inte göra något för att få fortsatta tjänster utförda av den nya entreprenören. Sotning och brandskyddskontroll kommer aviseras som vanligt, men då av Bramstedts Skorstensfejeri AB.

Har du anlitat en annan behörig sotare, eller sota själv, så behöver du inte göra något i samband med byte av skorstensfejarmästare i kommunen. Det är fortfarande du som har ansvar att sotning av din fastighet sker enligt gällande frist.     

Har du frågor är du välkommen att kontakta Bramstedts Skorstensfejeri Ab.

Tel: 08-520 100 55

E-post: info@dinsotare.se

Webbplats: www.dinsotare.se

Vi på Södertörns brandförsvarsförbund vill tacka skorstensfejarmästare Ove Nyström med personal på Skorstensfejarmästaren Nyström AB för gott samarbete under många år.             

Sotning och brandskyddskontroll sker hos privatpersoner, i industrier och offentliga byggnader som har eldstäder eller imkanaler i storkök. Intervallen för sotning och brandskyddskontroll följer fastställda frister och dessa beror på vilken typ av eldstad du har och hur mycket du eldar. Du kan läsa mer om frister och taxor på vår hemsida eller Bramstedts Skorstensfejeri AB:s hemsida. Där finns även mer information om sotning, brandskyddskontroll och egensotning.

Tillbaka till arkivet