Ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun

Nyhet 2019-10-01
Från och med den 1 oktober 2019 gäller ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun har beslutat att anta Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun och att taxan ska träda i kraft den 1 oktober 2019.

Länk till beslut, se sid 28 i protokollet

Länk till taxa brandskyddskontroll

Länk till mer information om sotning och brandskyddskontroll

Tillbaka till arkivet