Nytt avtal om ökad trygghet i Nykvarn

Nyhet 2018-12-06
Trygghet i centrum, fortsatt arbete mot droger och alkohol bland ungdomar samt fokus på trafiksituationen vid skolor och förskolor. Det är huvudpunkterna i polisens och kommunens gemensamma medborgarlöften för 2019.

I går undertecknade Nykvarns kommun och Södertälje lokalpolisområde sina medborgarlöften för 2019 beträffande tryggheten och säkerheten i kommunen. Samtidigt ingick man en gemensam samverkansöverenskommelse som anger formerna för arbetet. I den överenskommelsen ingår även Södertörns brandförsvarsförbund. Liknande överenskommelser har gjorts sedan 2015 då de tre parterna för första gången samlades kring gemensamma medborgarlöften. 

– Det här gör vi för Nykvarnsbornas skull. Vi vill ha ett tryggt samhälle, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun. 

– Ingen äger ju ensamt frågan om trygghet. Tillsammans kan vi jobba effektivare, tillägger Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund. 

I samverkansöverenskommelsen anges ett antal prioriterade områden med tillhörande åtgärder där parterna ska arbeta mot samma mål: Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak, trygghet i centrum, trafiksituationen vid bland annat skolor och förskolor. Prioriteringarna har tagits fram efter samråd och samtal med medborgarna under våren. 

– Vi är glada för den input vi fått från Nykvarnsborna. Nu fortsätter vi sträva efter god dialog och kommunikation. Men vi behöver ögon och öron från allmänheten – så meddela när ni ser saker, så att vi kan göra något åt det. Ring polisen på 114 14, tipsa eller anmäl via polisens hemsida eller kontakta kommunen, säger Max Åkerwall, lokalpolisområdeschef i Södertälje. 

Förutom prioriterade områden med tillhörande åtgärder beskrivs i överenskommelsen organisationen för hur samverkan ska fungera i praktiken. Beslutande organ är chefssamrådet som sammaträder fyra gånger per år. Utöver detta finns även en planeringsgrupp och en operativ grupp. 

Samverkansöverenskommelsen gäller i två år, från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020, medan medborgarlöftena förnyas varje år. 

Läs samverkansöverenskommelsen och medborgarlöften för 2019-2020.

Tillbaka till arkivet