Öppet hus ställs in våren 2020

Nyhet 2020-03-16
Med anledning av mycket hög risk för smittspridning av covid-19 i samhället och regeringens beslut om förbud av allmänna sammankomster har vi fattat beslut om att ställa in samtliga öppna hus i förbundet under våren 2020.

Regeringen beslutade den 11 mars om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Den 27 mars ändrade regeringen sitt beslut till att gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Våra öppet hus är en av flera viktiga pusselbitar i vårt olycksförebyggande arbete, och evenemanget drar flera hundra besökare till brandstationerna. Beslutet att ställa in öppet hus under våren 2020 är ett sätt att ta det säkra före det osäkra och säkerställa en hög beredskap i Stockholmsregionen.

I planeringsarbetet arbetar Södertörns brandförsvarsförbund i nära samverkan med ansvariga myndigheter inom Samverkansregion Stockholm, SSR. Myndighetssamarbetet syftar till att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen - i vardag, kris och vid höjd beredskap. En viktig del av arbetet handlar om att ge råd till allmänheten.

Här hittar du mer information

För sjukdomsinformation, frågor och svar samt mer detaljerade rekommendationer och råd: Folkhälsomyndighetens webbsida (samt FAQ), smittskyddstockholm.se och Region Stockholm.

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården: vänd dig till 1177 Vårdguiden (ring 1177 eller gå in på 1177.se)

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader: Samlad information hos UD.

För samlad information från ansvariga aktörer: http://www.krisinformation.se.

Viktiga telefonnummer:

112: Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

11313: Hit kan du t.ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. Du kan även ge eller få information om större olyckor och kriser. 

1177: Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.se

11414: För alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Tillbaka till arkivet