Över 200 bränder på 24 timmar

Nyhet 2019-05-22
Just nu arbetar räddningstjänsterna i Stockholmsområdet på högvarv med att släcka markbränder. Bara under tisdagen hanterade regionens räddningsresurser över 200 markbränder. En bidragande orsak tros vara de blommande aspträden som ger ifrån sig mängder av vita lättantändliga frön som lägger sig i drivor utomhus.

Allmänheten rekommenderas därför att vara försiktig med öppen låga utomhus och att ringa nödnumret 112 om det brinner och man själv inte har möjlighet att släcka. Lek med eld kan också få mycket allvarliga konsekvenser eftersom elden kan få en snabb spridning i de lättantändliga frön som i olika medier även kallats för ”det vita luddet”.

Vi kan hantera varje enskild händelse, men den totala belastningen just nu är mycket stor. På räddningscentralen jobbar vi på högvarv med att koordinera och prioritera räddningsinsatser så att de som är i störst behov av hjälp kan få en snabb undsättning.

Följ löpande uppdatering via vår Facebook-sida (det behövs inget eget konto för att ta del av informationen). 

Orsaker till brand kan bland annat vara slarv med cigarettfimpar eller slarv vid grillning och eldning. Det förekommer även att bränder startas med avsikt.

Att starta en brand är brottsligt och om man ser någon som gör det ska man kontakta polisen. Föräldrar bör även ha uppsikt över och tala med sina barn om brandfaran så att alla förstår allvaret i situationen.

Polisen skriver på sin webb att många av bränderna är anlagda. Läs mer här

Tillbaka till arkivet