Insatsen på AstraZeneca

Nyhet 2018-05-16
Uppdatering kl. 16.45. Räddningstjänst avslutas på AstraZeneca.

Uppdatering kl. 15.00

Trycket och temperaturen sjunker sakta i den aktuella tanken. Situationen är nu under kontroll.

-----------------------------------------------------------------------

Räddningstjänsten har en pågående instats på AstraZeneca i Södertälje. Det har uppstått ett ökat tryck i en kemtank. Räddningstjänsten tillsammans med AstraZeneca arbetar med att försöka kyla tanken och förhindra läckage. AstraZeneca har utrymt sin personal i Snäckviken. Vi bedömer att det i nuläget inte finns behov av utrymningar för andra verksamheter i området.

Information från AstraZeneca

AstraZeneca har utrymt sin personal i Snäckviken. Detta är enbart i preventivt syfte, som säkerhetsåtgärd vid uppstart av system och processer efter det stillestånd som det strömavbrottet i Södertälje stad innebar för produktionen. Det har inte skett någon olycka eller skada. Brandkåren och ambulans är på plats som rutinåtgärd. AstraZeneca arbetar med kommun och räddningstjänst. Innan personal får komma tillbaka in på siten så ska det säkerställas att allt är i sin ordning.

AstraZeneca

Tillbaka till arkivet