Petroleumutsläpp i Södertälje

Nyhet 2019-10-16

Uppdaterat kl. 13.30

Brandkåren har nu lämnat platsen. Fortsatt arbete sker mellan kustbevakningen, polisen, hamnen och kommunen.

Uppdaterat kl. 11.30 

Just nu har vi en pågående miljöhändelse med petroleumprodukt på vatten vid sydhamnen i Södertälje.

Spridningen av utsläppet uppskattas till cirka 2-3 meter brett bälte och 200 meter långt. Farleden kommer inte att stängas av med anledning av utsläppet. Personal från räddningstjänsten är på plats och läns har lagts ut i vattnet för att omringa och samla upp petroleumprodukten. Arbetet beräknas pågå till cirka kl. 13 och sker i samarbete med kustbevakningenpolisen och Södertälje kommun. 

 

Tillbaka till arkivet