Räddningsinsatsen i Kagghamra går in i ett nytt skede

Nyhet 2021-02-16
Södertörns brandförsvarsförbund har sedan vecka 3 bedrivit en mer aktiv insats för att begränsa rökavgivningen från avfallshögen i Kagghamra, Botkyrka kommun. Tillsammans med en entreprenör har vi sedan dess vidtagit en del förberedande åtgärder i området för att trygga och säkra arbetet på platsen och sedan genomfört en täckning av avfallshögen främst med sand.

Avfallshögen är nu täckt till stora delar och det syns inte längre någon rök från högen. Under innevarande vecka fortsätter arbetet med att se över och täcka hela högen med sand. Vi bedömer att det fortsatt pågår en avtagande förbränning under sanden och att den kommer att fortgå under en längre tid.

Preliminärt beräknar vi att entreprenörernas arbete är klart i slutet av denna vecka vilket innebär att deras personal och maskiner kommer att lämna platsen. Södertörns brandförsvarsförbunds räddningsinsats kommer att fotstätta ett par veckor till men går in i ett nytt skede. Med det menar vi att vårt arbete framöver främst kommer att bestå av regelbunden kontroll på platsen. Syftet med kontrollerna är att följa eventuella förändringar av sandtäckningen och därigenom i ett tidigt skede upptäcka om det börjar att ryka från högen igen.

Området kommer fortsatt att vara avspärrat enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.      

En del i vårt fortsatta arbete innebär också en dialog med Botkyrka kommun och markägaren om den fortsatta hanteringen när räddningsinsatsen är avslutad.

Mer information om Botkyrka kommuns arbete och åtgärder avseende branden i Kagghamra finner du på kommunens webbplats.

Botkyrka kommun redovisar dagliga rök- och luftmätningar som du kan ta del av här.

Informationsfilmer

Se gärna våra filmer från insatsen.

2021-02-12

2021-02-05

2021-01-29

Tillbaka till arkivet